QUE É

CULTUREUME

CULTUREUME

Somos unha empresa baseada no afán de contribuir ao desenvolvemento
cultural da sociedade, á promoción do coñecemento e á valorización
e conservación do patrimonio cultural e natural.

Que fai CULTUREUME?

A nosa empresa presta servizos de xestión integral
do patrimonio cultural especializada en:

Investigación e documentación históricas

Inventario e catalogación de elementos culturais e paisaxísticos

Salvagarda do patrimonio cultural inmaterial

Interpretación do patrimonio cultural e natural

Prospeccións e intervencións arqueolóxicas

Quen integra CULTUREUME?

Somos Xosé e Lois, dous amigos con formación complementaria no eido das Humanidades que no ano 2014 decidimos profesionalizar a nosa amizade e convertila nun activo de futuro para a nosa bisbarra a través da creación de CULTUREUME.

LOIS GÓMEZ

Socio director de Cultureume

Licenciado en Humanidades pola Universidade da Coruña (especialidade en Arqueoloxía).

Técnico en Xestión do Patrimonio Cultural pola Universidade da Coruña.

XOSÉ MARÍA LÓPEZ

Socio director de Cultureume

Diplomado en Biblioteconomía e Documentación pola Universidade da Coruña.

Técnico en Xestión do Patrimonio Cultural polas Universitat Oberta de Catalunya,
Universitat de les Illes Balears e Universitat de Girona (mestrádego interuniversitario).

LUCÍA IGLESIAS

Diplomada en Biblioteconomía e Documentación pola Universidade da Coruña.

Técnica Superior en Fotografía Artística pola ESART Silvent.

Clientes