TRAXECTORIA

ASISTENCIA TÉCNICA NO PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “COMPOST DA CASA”

DESCRICIÓN: Asistencia técnica para a realización de xornadas de promoción e formación de compostaxe e participación no seguemento de tres quendas de visitas domiciliarias no marco do programa de educación ambiental.

CLIENTE: Desenvolvemento Local de Galicia, SLU

Proxecto do ano 2018