TRAXECTORIA

ASISTENCIA TÉCNICA NO PROXECTO “AS PONTES, EXPERIENCIA INDUSTRIAL”

DESCRICIÓN: Proxecto de creación dun produto turístico, co fin de dar a coñecer o patrimonio de As Pontes de García Rodríguez, vencellado á industria do municipio e relacionado co traballo, así como achegar as empresas asentadas en As Pontes ao público visitante. Documentación, análise de fontes de información, elaboración de discurso interpretativo e creación de produtos divulgativos en formato audiovisual e soporte físico.

CLIENTE: Desenvolvemento Local de Galicia, SLU

Proxecto do ano 2017