INVENTARIO DA COLECCIÓN ETNOGRÁFICA DO CPI MONTE CAXADO

DESCRICIÓN: Elaboración dun inventario informatizado en soporte de base de datos para o control exhaustivo dos 4.191 obxectos integrados na colección do Museo Etnográfico Monte Caxado. CLIENTE: Concello das Pontes