TRAXECTORIA

DESEÑO DE GUIEIRO DE MAN DO MUSEO ETNOGRÁFICO MONTE CAXADO

DESCRICIÓN: Proxecto de deseño de guías de man interpretativas para apoio das visitas ao Museo Etnográfico Monte Caxado.

CLIENTE: Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado

Proxecto do ano 2020