TRAXECTORIA

DESEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

DESCRICIÓN: Elaboración de contidos intepretativos e edición, maquetación e deseño de salvamantel promocional turístico das Pontes.

CLIENTE: Concello das Pontes

Proxecto do ano 2021