TRAXECTORIA

EXPOSICIÓN CULTURAL “AS NOSAS FESTAS”

DESCRICIÓN: Elaboración dunha exposición temporal en soporte físico sobre a historia das festas do Carme e A Fraga, a partir da documentación contida no arquivo persoal de Antón Ferreiro García e o fondo documental da Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado.

CLIENTE: Concello das Pontes

Proxecto do ano 2018