TRAXECTORIA

GUIEIRO DE MAN SOBRE O MOSTEIRO DE CAAVEIRO (A CAPELA)

DESCRICIÓN: Deseño e maquetación de guieiro de man sobre o ben cultural Mosteiro de Caaveiro emprazado no concello da Capela (A Coruña)

CLIENTE: Deputación da Coruña

Proxecto do ano 2020