Liñas de actividade

Arqueoloxía

 • Estudos previos a proxectos de actuación arqueolóxica.

 • Control arqueolóxico de obra pública e privada.

 • Escavacións e prospeccións arqueolóxicas.

 • Traballos de gabinete: clasificación e catalogación de materiais, planimetría, fotografía especializada, reconstrucións e recreacións 3D.

 • Valorización de elementos arqueolóxicos.

 • Informes, inventarios e catalogacións de bens históricos, arqueolóxicos e etnográficos.

Xestión do patrimonio

 • Plans de interpretación.

 • Asesoramento técnico para valorar unha intervención cultural.

 • Deseño de rutas e itinerarios culturais.

 • Programas de sinalización.

 • Elaboración de material promocional.

 • Recursos didácticos.

 • Publicacións.

 • Organización de eventos culturais.

Museoloxía

 • Idea e conceptualización.

 • Elaboración de contidos.

 • Deseño e produción de papelería, audiovisual, aplicacións multimedia, documentais, etc.

 • Creación de identidades visuais e accións de promoción.

 • Elaboración e produción de material didáctico.

Documentación

 • Dixitalización de fondos documentais históricos (arquivos persoais e institucionais).

 • Inventario e catalogación de fondos documentais.
 • Deseño de ferramentas de xestión da información para o tratamento e recuperación de datos.
 • Solucións de conservación e almacenaxe de documentación histórica.