TRAXECTORIA

PLANO DE USO E XESTIÓN DO MUSEO ETNOGRÁFICO “MONTE CAXADO”

DESCRICIÓN: Elanoración do documento director do MEMC, que inclúe: Plan de Acción Museística, Plan de Documentación, Análise Financeiro, Plan de Avaliación e Plan de Comunicación.

CLIENTE: Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado

 

Proxecto do ano 2019