Política de privacidade

De conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) Sobre Protección de Datos, mediante a aceptación da presente Política de Privacidade presta o seu consentimento informado, expreso, libre e inequívoco para os datos persoais que proporciona través de páxinas web cultureume.com en diante SITIO WEB sexan incluídos nun ficheiro de USUARIOS WEB propiedade de:

Titular: Cultureume, S.C.
Domicilio Social: Av. de Galicia, 79 – 2º · 15320 As Pontes de García Rodríguez
CIF J70408521
email: info@cultureume.com

A presente Política de Privacidade será válida unicamente para os datos de carácter persoal obtidos no Sitio web, non sendo aplicable para aquela información recollida por terceiros noutras páxinas web, aínda que estas atópanse enlazadas polo sitio web. Con isto maniféstase o noso compromiso para manter e garantir as relacións comerciais de forma seguridade mediante a protección dos datos persoais e garantindo o dereito á privacidade de cada un dos usuarios do noso sitio web.

QUE SON Os DATOS PERSOAIS?
Calquera información relativa a unha persoa que nos facilita cando visita o noso sitio web, no noso caso nome, teléfono e email. Adicionalmente, cando visitas o noso sitio web, determinada información almacénase automaticamente por motivos técnicos como a dirección IP asignada polo seu provedor de acceso a Internet.

FINALIDADE, LEXITIMACIÓN, CATEGORÍA DOS DATOS SOLICITADOS, CONSENTIMENTO Ao TRATAMENTO.

FINALIDADE

Unicamente o titular terá acceso aos seus datos, e en ningún caso, estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro. A aceptación da política de privacidade, entenderase para todos os efectos como a prestación de consentimento expreso e inequívoco do USUARIO no tratamento dos datos de carácter persoal nos termos que se expoñen no presente documento. En ningún caso realizarase un uso diferente que a finalidade para os que foron recollidos os datos nin moitos menos se cederá a un terceiro estes datos.

2.2 LEXITIMACIÓN
Se fose necesario, grazas ao seu consentimento, podemos tratar os seus datos e é requisito obrigatorio para poder subscribirse á páxina web. Pode retirar o seu consentimento no momento que o desexe.

2.3 CATEGORÍA DOS DATOS
Os datos solicitados en ningún momento son especialmente protexidos, senón que se atopan categorizados como datos identificativos.

2.4 TEMPO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS
Os seus datos serán conservados durante o tempo legalmente establecido ou ata que solicite eliminalos.

2.5 EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS
Vostede é responsable da veracidade e exactitude dos datos que nos faga chegar liberando seleccionados de calquera tipo de responsabilidade a este respecto. Como usuario, debe garantir a exactitude e autenticidade dos datos persoais facilitados debendo achegar a información completa e correcta nos diferentes formularios de captación de datos.

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE APLICACIÓN
Damos cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao USUARIO para o tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.
En cumprimento do establecido na normativa, informámoslle que os datos fornecidos, así como aqueles datos derivados da súa navegación, poderán ser almacenados nos ficheiros desta Fundación e tratados para a finalidade de atender a súa solicitude e o mantemento da relación que se estableza nos formularios que subscriba.
Adicionalmente, o USUARIO consente o tratamento dos seus datos co fin de informarlles, por calquera medio, incluído o correo electrónico, de produtos e servizos desta Fundación.
En caso de non autorizar o tratamento dos seus datos coa finalidade sinalada anteriormente, o USUARIO poderá exercer o seu dereito de oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos máis adiante no apartado “Exercicio de Dereitos “
MEDIDAS DE SEGURIDADE
Temos implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e / ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. Todo iso de conformidade co previsto no RGPD.
Así mesmo, estableceuse medidas adicionais en orde a reforzar a confidencialidade e integridade da información na súa organización. Mantendo continuamente a supervisión, control e avaliación dos procesos para asegurar o respecto á privacidade dos datos.
EXERCICIO DE DEREITOS
Aquelas persoas físicas que facilitasen os seus datos a través da web, poderán dirixirse ao titular da mesma para poder exercitar gratuitamente os seus dereitos de acceso aos seus datos, rectificación ou supresión, limitación e oposición respecto dos datos incorporados nos seus ficheiros.
Calquera información que necesitamos almacenar, en virtude dunha obrigación legal ou contractual, será bloqueada e só utilizada para estes fins en lugar de ser borrada.
O interesado poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación por email con referénciaa “Protección de datos”, especificando os seus datos, acreditando a súa identidade e os motivos da súa solicitude á dirección de correo electrónico: info@cultureume.com
LINKS Ou LIGAZÓNS EXTERNAS
Como un servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluír ligazóns a outros sitios que non son operados ou controlados polo sitio web. Por esoesta web non garante, nin se fai responsable da licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos destes sitios ou das súas prácticas de privacidade. Por favor, antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios web alleos, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosos.
MODIFICACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Fundación resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso despois destes cambios, implicará a aceptación dos mesmos.
RESPONSABLE DO FICHEIRO, E ENCARGADOS DO TRATAMENTO.
O responsable do ficheiro de datos é Cultureume, S.C.
SERVIZOS OFRECIDOS POR TERCEIROS NESTA WEB.
Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade actividade, SITIO WEB como utiliza os seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade. Privacidade de fontes de rastrexo utilizadas neste sitio: Google (Analytics) No noso SITIO WEB tamén estudan as preferencias dos seus usuarios, as súas características demográficas, os seus patróns de tráfico, e outra información en conxunto para comprender mellor quen constitúen a nosa audiencia e que é o que necesita. O rastrexo das preferencias dos nosos usuarios tamén nos axuda a mostrarlle os avisos publicitarios máis relevantes.
NON QUERE RECIBIR INFORMACIÓN DE NÓS Ou QUERE REVOGAR O seu CONSENTIMENTO? De conformidade co disposto na Lei 34/20023, do 11 de xuño de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico pode opoñerse ao uso da súa información para fins publicitarios, investigacións de mercado ou desenvolvemento de enquisas de satisfacción en calquera momento, así como revogar o seu consentimento en calquera momento (sen efecto retroactivo). Para iso, deberás enviar un correo electrónico á dirección arriba indicada.
Se recibiu publicidade por correo electrónico, tamén poderá opoñerse desde este correo electrónico, picando na ligazón incluída no mesmo seguindo as instrucións que che sexan facilitados. Por favor, teña en conta que os nosos sistemas poden requirir un lapso de tempo que en ningún caso superará 48 horas para que a túa oposición ou revogación fáganse efectivas, entendéndose que durante este período de tempo podes seguir recibindo mensaxes. En relación coa xestión dos seus datos asociados aos perfís sociais desta empreesa, o exercicio do dereito de acceso, dependerá da funcionalidade da rede social e as posibilidades de acceso á información dos perfís dos usuarios. En relación cos dereitos de acceso e rectificación, recomendámoslle que só poderá satisfacerse en relación á información que se atope baixo o control de Cultureume. Ademais poderá deixar de interactuar, seguir ou recibir información dos perfís sociais de  Cultureume, eliminar os contidos que deixen de interesar ou restrinxir con quen comparte as súas conexións, mediante os mecanismos estipulados nas diferentes redes sociais. O usuario poderá acceder ás políticas de privacidade de cada Rede Social, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade. Rogamos consulte as condicións de uso das diferentes redes sociais antes de empezar a usalas.
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy- policy?_ l=é_É
Twitter: https://twitter. com/ privacy
Pinterest: https:// policy. pinterest. com/é/ privacy- policy
Instagram: https:// help. instagram. com/155833707900388
SISTEMAS DE CAPTURA DE DATOS PERSOAIS E A súa FINALIDADE
1) Formulario de contacto e de ofertas de emprego: Hai un formulario de contacto e de ofertas de emprego teñen como finalidade a resposta de consultas, suxerencias ou contacto, así como remitir curriculums. Neste caso utilizarase a dirección de correo electrónico para responder ás mesmas e enviar a información que o usuario requira a través da web, estes datos almacenaranse nos nosos servidores.
2) Cookies: Cando o usuario rexístrase ou navega nesta web, almacénanse “ cookies”, O usuario pode consultar en calquera momento a política de cookies para ampliar información sobre o uso de cookies e como desactivalas.
3) Os usuarios poderán darse de baixa en calquera momento dos servizos prestados polo SITIO WEB como antes detállase.
4) Sistemas de rastrexo utilizadas neste sitio: Google (Analytics), no SITIO WEB tamén estudan as preferencias dos seus usuarios, as súas características demográficas, os seus patróns de tráfico, e outra información en conxunto para comprender mellor que constitúen a súa audiencia e que é o que esta necesita. O rastrexo das preferencias dos nosos usuarios tamén nos axuda a mostrarlle os avisos publicitarios máis relevantes.
PLUGINS SOCIAIS. Na nosa páxina web ofrecémosche ligazóns e servizos relacionados coas diferentes redes sociais ( p. ej “Gústame” de Facebook). Se es membro dunha rede social e feixes clic sobre a correspondente ligazón, o provedor da rede social poderá enlazar os datos de perfil coa información e a túa visita a esta páxina web. Por tanto, é conveniente informarche sobre as funcións e políticas sobre o tratamento de datos persoais da respectiva rede social, se accedes a unha das nosas páxinas web con algún dos teus perfís en redes sociais ou compartes información a través deles . Podes acceder en todo momento ás políticas de privacidade das diferentes redes sociais, así como configurar o teu perfil para garantir a súa privacidade. Animámoslle a familiarizarse coas condicións de uso destas redes sociais antes de empezar a usalas:
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy- policy?_ l=é_É
Twitter: https://twitter. com/ privacy
Pinterest: https:// policy. pinterest. com/é/ privacy- policy
Instagram: https:// help. instagram. com/155833707900388
ACEPTACIÓN, CONSENTIMENTO E REVOCABILIDAD O Usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Cultureume na forma e para as finalidades indicadas no aviso legal. En calquera momento poderá revogar os seus datos, pero sempre sen carácter retroactivo.
CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE Esta Fundación resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. Nestes supostos, o prestador anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.