TRAXECTORIA

PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE MELLORA DO PAVIMENTO DA RÚA SAN XOÁN (AS PONTES)

DESCRICIÓN: Supervisión do proceso de obra nos traballos de mellora do pavimento da rúa San Xoán, emprazada no casco histórico de As Pontes, con documentación do proceso de obra e o rexistro de evidencias relevantes para o control arqueolóxico.

CLIENTE: Concello das Pontes

Proxecto do ano 2019