TRAXECTORIA

PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DA ILUMINACIÓN PÚBLICA DA RÚA LINARES RIVAS (A CORUÑA)

DESCRICIÓN: Supervisión do proceso de obra nos traballos de modernización da iluminación pública da rúa Linares Rivas da Coruña, con documentación do proceso de obra e rexistro de evidencias relevantes para o control arqueolóxico.

CLIENTE: Concello da Coruña

Proxecto do ano 2019