TRAXECTORIA

PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE RECOLLA DE PLUVIAIS EN NOSTIÁN (A CORUÑA)

DESCRICIÓN: Dirección e execución de proxecto de control arqueolóxico das obras de recolla de pluviais en Nostián (A Coruña)

CLIENTE: Concello da Coruña

Proxecto do ano 2021