TRAXECTORIA

PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DUN INMOBLE SITO NO LUGAR DE RIBADEUME (AS PONTES)

DESCRICIÓN: Supervisión do proceso de obra nos traballos que suponen a remoción de terras, con documentación do proceso de obra e o rexistro de evidencias relevantes para o control arqueolóxico.

CLIENTE: Particular

Proxecto do ano 2019