TRAXECTORIA

PROXECTO DE DIXITALIZACIÓN DO ARQUIVO DOCUMENTAL DO MUSEO ETNOGRÁFICO “MONTE CAXADO”

DESCRICIÓN: Proxecto de dixitalización do arquivo documental do museo. Inclúe: selección de materiais, clasificación, limpeza de documentos, creación de base de datos, dixitalización, tratamento fotográfico, informe final e conservación e almacenaxe de documentos.

CLIENTE: Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado

Proxecto do ano 2020