TRAXECTORIA

PROXECTO DE INTEPRETACIÓN DO PATRIMONIO INDUSTRIAL DAS PONTES “SENDA DA CALVO SOTELO”

DESCRICIÓN: Deseño de discurso interpretativo, deseño de paneis expositivos, tratamento de fotografía antiga.

CLIENTE: Concello das Pontes

Proxecto do ano 2020