TRAXECTORIA

REDACCIÓN DE INFORME ARQUEOLÓXICO

DESCRICIÓN: Redacción de informe arqueolóxico de valoración de traballos forestais en entorno arqueolóxico no lugar de Veiga da Nata (Somede – As Pontes).

CLIENTE: Particular

Proxecto do ano 2019