TRAXECTORIA

REDACCIÓN DO PROXECTO ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE INMOBLE NO CASCO HISTÓRICO DAS PONTES

DESCRICIÓN: Redacción de proxecto arqueolóxico para seguemento de obra nos traballos de rehabilitación dunha vivenda, emprazada no casco histórico de As Pontes e destinada a local sociocultural.

CLIENTE: Concello das Pontes

Proxecto do ano 2019