TRAXECTORIA

REDACCIÓN DO PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE RECOLLA DE PLUVIAIS EN NOSTIÁN (A CORUÑA)

DESCRICIÓN: Redacción de proxecto arqueolóxico para o seguimento das obras de recolla de pluviais en Nostián (A Coruña)

CLIENTE: Concello da Coruña

Proxecto do ano 2020