TRAXECTORIA

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE INMOBLE SITO NO CASCO HISTÓRICO DAS PONTES

DESCRICIÓN: Supervisión do proceso de obra nos traballos que suponen a remoción de terras, con documentación do proceso de obra e o rexistro de evidencias relevantes para o control arqueolóxico.

CLIENTE: Particular

Proxecto do ano 2017